Dịch vụ mới nhất

Hệ thống tẩy rửa bao b́ dính thành phần nguy hại 500 kg/h

  Hệ thống tẩy rửa bao bì có hiệu quả trong việc tẩy rửa sạch những chất thải dính trong bao bì để tạo ra những sản phẩm là bao bì sạch có thể đưa vào tái chế, tái sử dụng,

Xem thêm

Hệ thống xúc rửa thùng phuy công suất 375 kg/h

  Giúp tẩy rửa sạch những chất thải dính trong bao bì để tạo ra những sản phẩm là bao bì sạch có thể đưa vào tái chế, tái sử dụng

Xem thêm

HỆ THỐNG L̉ ĐỐT 1000 Kg/h

  HỆ THỐNG L̉ ĐỐT 1000 Kg/h Chuyên xử lư các chất thải công nghiệp, bùn thải, chất thải y tế

Xem thêm
Hệ thống tẩy rửa bao b́ dính thành phần nguy hại 500 kg/h Hệ thống tẩy rửa bao b́ dính thành phần nguy hại 500 kg/h Hệ thống tẩy rửa bao bì có hiệu quả trong việc tẩy rửa sạch những chất thải dính trong bao bì để tạo ra những sản phẩm là bao bì sạch có thể đưa vào tái chế, tái sử dụng,
Hệ thống xúc rửa thùng phuy công suất 375 kg/h Hệ thống xúc rửa thùng phuy công suất 375 kg/h Giúp tẩy rửa sạch những chất thải dính trong bao bì để tạo ra những sản phẩm là bao bì sạch có thể đưa vào tái chế, tái sử dụng
HỆ THỐNG L̉ ĐỐT 1000 Kg/h HỆ THỐNG L̉ ĐỐT 1000 Kg/h HỆ THỐNG L̉ ĐỐT 1000 Kg/h Chuyên xử lư các chất thải công nghiệp, bùn thải, chất thải y tế